เจ้าหน้าที่กลยุทธ์/ Strategic Officer

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่กลยุทธ์/ Strategic Officer

Scan Inter Co., Ltd. – จังหวัดนนทบุรี – ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนใหม่ๆ เพื่อประกอบการใช้ร่วมกับโครงการของบริษัทฯ พัฒนาและวิจัยงานของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้งานโครงการของบริษัทฯดำเนินการไปได้ด้วยดี จัดทำแผนงานของโครงการเพื่อควบคุมตารางและแผนการดำเนินการของโครงการให้ไปตามแผน ปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และ/ หรือ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง Qualifications ว…ุฒิการศึกษาระดับปริญาตรี/โท/เอก สาขาวิศวเครื่องกล และ/หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เพศ: ชาย/ หญิง อายุ: 25 ปี ขึ้นไป ประสบการณ์: 0 – 5 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานสายโครงการด้านพลังงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะ: ทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เร็ว ความสามารถเชิงระบบประยุกต์ใช้กับทำงาน สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับดี หากมีประสบการณ์ในการทำงานโครงการหรือเป็นผู้จัดการโครงการจะพิจรณาเป็นพิเศษ SALARY Salary negotiable SKILLS REQUIRED None SKILLS PREFERRED…

19 June 2016 | 6:40 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments