เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา ฉะเชิงเทรา นครปฐม, นครสวรรค์, นครศรีธรรมราช

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่การตลาดประจำสาขา ฉะเชิงเทรา นครปฐม, นครสวรรค์, นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครสวรรค์ – ินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตัวแทน คู่ค้า ในเขตความรับผิดชอบ 2. สรรหาและคัดเลือกตัวแทนขายเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด และยอดขาย และบริหารจัดการตัวแทนขายให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท 3. อบรม ให้คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับตัวแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของตัวแทนและคู่ค้า 4. นำเสนอสินค้า ตลอดจนโครงการส่งเสริมการขายต่างๆ รวมถึงติดตามและประเมินผลโครงการส่งเสริมการขาย 5. ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้การดำเนินก…ารของสาขาเป็นไปตามเป้าหมาย 6. หาช่องทางการขยายฐานการตลาดเพื่อเพิ่มคู่ค้า และลูกค้ารายใหม่ๆ ตลอดจนจัดการการต่ออายุกรมธรรม์ให้ลูกค้าเดิม 7. เข้าร่วมกิจกรรมของตัวแทน คู่ค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย 8. สาขาละ 1 อัตรา สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : – โบนัสตามผลประกอบการ – ปรับเงินเดือนประจำปี – วันหยุดพักผ่อนประจำปี 12-20 วัน – ประกันสุขภาพ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันชีวิต – ตรวจสุขภาพประจำปี – อบรมสัมนา และเรียนภาษาอังกฤษ – เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ – เงินกองทุนเมื่อเกษียณ – ฯลฯ คุณส…

25 August 2016 | 10:51 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments