เจ้าหน้าที่การตลาดพื้นที่เช่า / Marketing (ย่านชลบุรี-สมุทรปราการ)

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่การตลาดพื้นที่เช่า / Marketing (ย่านชลบุรี-สมุทรปราการ)

บริษัท เท็น สตารส์ ฮอสปิทัลลิตี้ จำกัด – จังหวัดชลบุรี – Factory จ.สมุทรปราการ บริษัทฯ กำลังขยายงานทั้งในส่วนร้านเสื้อผ้าและโรงแรม ที่มีการจัดโครงสร้างตำแหน่งใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร ทำให้มีการเปิดรับสมัครทั้งในส่วน Operation และในส่วนบริหาร โดยเน้นผู้สมัครที่มีศักยภาพและรักความก้าวหน้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เจ้าหน้าที่การตลาดพื้นที่เช่า / Marketing – บริหารจัดการพื้นที่เชา MCP Home Factory (สมุทรปราการ) และ Premier Plus Sukprayoon (ชลบุรี) รวมถึงการหาผูเชา – เตรียมขอมูลเพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โนมนาว จูงใจ ใหรานคามีความมั่นใ…ิ ปวส. -ปริญาตรี สาขาวิชาการตลาด และสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์ 1 ปี (หากมีประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 5. มีความสามารถใช้โปรแกรม Photoshop /AI/Indesignในการออกแบบสื่อโฆษณาได้ 6. สามารถเดินทาง สมุทรปราการ – ชลบุรี ได้ หมายเหตุ : * กรุณาเตรียมเอกสารที่ใช้ในการสมัครงานให้ครบถ้วน เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 6. สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (ถ้ามี) 7. Resume…

16 February 2017 | 12:52 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments