เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Specialist) ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Specialist) ประจำกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

United Overseas Bank (Thai) PCL – UOB Bank – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES ให้คำปรึกษาและบริการลูกค้าทางด้านสินเชื่อบ้าน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทางด้านสินเชื่อบ้านให้กับลูกค้า วางแผนการขาย สามารถสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ รวมทั้ง ลูกค้ารีไฟแนนท์ และ Cash to Home ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง QUALIFICATIONS ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ และความรู้ในด้านการวิเคราะห์สินเชื่อบ้านในธุรกิจธนาคารอย่างน้อย 2 ปี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 343 4242 www.uob.co.th/careers ประเภทธุรกิจ การเงิน งานขาย SKILLS PREFERRED Business: Management Business: Sales General Skills: Problem Solving General Skills: Good Communication Skills EXPERIENCE REQUIRED: 2 ปี EDUCATION PREFERRED คณะการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ SALARY Commission paid with salary ประเภทงาน งานประจำ ONLY THAI NATIONALS CAN APPLY…

25 April 2017 | 7:19 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments