เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing Officer)

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing Officer)

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – เรื่องแก้ไขปัญหา Application – เพิ่มฐานลูกค้า อัตรา : 1 เงินเดือน : 15,000-25,000 สวัสดิการ : ประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/การตลาด/สาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ด้านสื่อ Social เช่น Application 3. มีความเข้าใจและสามารถทำงานในด้าน Digital Marketing , Social Media Mobile Communication&Technologies 4. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 5. อายุไม่เกิน 35 ปี 6. เพศหญิง สถานที่ปฏิบัติ…บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) The Company’s main business is selling mobile phone, SIM card, refilled card and other telecommunication devices. The Company was granted Telewiz franchise from AIS for selling goods and services under the trademark “Telewiz” for 25 branches. At present, the Company is the distributor of mobile phones TWZ. The Company has imported such products from China to distribute under its own brand names. Besides, in order to have various mobile phones…

25 November 2018 | 8:59 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments