เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (Senior Marketing Officer) (ประจำโครงการ)

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส (Senior Marketing Officer) (ประจำโครงการ)

NL Asset Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – Responsibilities งานการตลาดประจำโครงการโซนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 และ วงแหวน-อ่อนนุช ปฏิบัติงานด้านการตลาดและการสื่อสาร ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทตั้งไว้ ประสานงานกับสื่อโฆษณาทุกชนิด เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแต่ละโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, บริษัท PR รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท จัดหาและประสานงาน เรื่องสื่อโฆษณาทั้งหมดขององค์กร อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ป้ายต่างๆทั้งที่เช่า และป้ายของบริษัทเอง จัดการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า พร้อมทั้งติดต…

26 November 2016 | 8:03 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments