เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

Media Presto Co., Ltd. – กรุงเทพฯ – กับการ ประชาสัมพันธ์การทำการตลาด หรืองานโฆษณาต่างๆ เขียน และ แปลคอนเทนต์ (ญี่ปุ่น -ไทย -อังกฤษ)ที่เกี่ยวข้องกับการ ประชาสัมพันธ์การทำการตลาด หรืองานโฆษณาต่างๆ ลงเว็บไซต์ หรือ สื่อออนไลน์ต่างๆ จัดทำรายงาน รวบรวมสถิติ ผลลัพธ์ที่ได้จากการทำการตลาด เป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อผู้จัดการและลูกค้า งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการที่เกี่ยวข้องกับการ ประชาสัมพันธ์การทำการตลาด หรืองานโฆษณาต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ: ชาย หรือ หญิงผู้มีสัญชาติไทย อายุ 24 ปีขึ้นไป จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษ…ะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยบกับ การทำกิจกรรมทางการตลาด การสำรวจตลาด การวางแผนและสถิติข้อมูล (ประสบการณ์อย่างน้อย 2ปี) ใช้ภาษาญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดี และสามารถแปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น-อังกฤษ ได้ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและการคาดหวังสูงได้ รักการเรียนรู้ ควบคุมการทำงานของตนได้เอง สวัสดิการ – ข้อมูลการติดต่อ ชื่อบริษัท : Media Presto Co., Ltd. ประเภทธุรกิจ : Media / Publishing / Printing / Entertainment เว็บไซต์ : – ข้อมูลบริษัท :…

18 January 2017 | 8:13 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments