เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์)

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์)

จังหวัดสมุทรปราการ – กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group ) โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 กิ่งแก้ว เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำขนาด 100 เตียง อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ มีแพทย์เฉพาะทางทุกสาขามีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเป็นโรงพยาบาลเอกชนในสมุทรปราการที่ให้บริการผู้ป่วยมะเร็งทางเลือกโดยใช้เครื่อง Hifu และศูนย์รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้ผ่านการตรวจคุณภาพโรงพยาบาล HA และ JCI เจ้าหน้าที่การตลาด,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข (โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 อินเตอร์) เจ้าหน้าที่การตลาด 1. ติดต่อป…ระสานงานกับสถานบันต่างๆ 2. จัดงาน Event ตามเทศกาล 3.ประสานงานกลุ่มโรงพยาบาลและคลีนิค 4. อื่นๆ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1.ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต,ตรวจมวลไขมันใต้ผิวหนัง,เจาะน้ำตาลที่ปลายนิ้ว,ทำเอกสารเกี่ยวกับสุขภาพ อัตรา 4 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้าง สวัสดิการ โบนัส/ปรับเงินประจำปี,ค่าที่พัก(พยาบาลที่มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด,เบี้ยขยัน, ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลญาติสายตรง, ตรวจร่างกายประจำปี, สิทธิพิเศษในการกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาหารสงเคราห์, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, โครง…

13 February 2016 | 8:24 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments