เจ้าหน้าที่การตลาดและขายโครงการ (Marketing & Sales Executive Officer)-อุดรธานี

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่การตลาดและขายโครงการ (Marketing & Sales Executive Officer)-อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี – รงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 4. มีความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์สินเชื่อ และจัดเอกสารให้กับลูกค้าในการขอยื่นเอกสารอนุมัติ ขอสินเชื่อกับธนาคาร 5. มีความรู้และมีทักษะในงานการตลาดของธุรกิจอสังหาริมทรพย์ 6. บุคลิกดี มีไหวพริบ มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีทัศนคติการทำงานที่ดี, และทำงานแบบมืออาชีพ 7. รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ 8. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop , Illustrator ขั้นพื้นฐานได้ 9. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน และปฏิบัติงานที่อุดรธานีได้ 10. บริษัทมีเงินเดือน , ค่า… มาร่วมกันสร้างความพอดี ความสำเร็จและเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวที่อบอุ่นกับเรา \”ธนาสิริ\” 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 07 ต.ค. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. รับผิดชอบงานการตลาด ได้แก่ การวางแผนการตลาด และดูแลสื่อการตลาดด้านออฟไลน์และออนไลน์ เช่น สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา Social Media SMS, online banner, website, สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ การออกบูธงานขาย เป็นต้น 2. รับผิดชอบงาน…

7 October 2016 | 10:42 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments