เจ้าหน้าที่การตลาดและขายโครงการ (Marketing & Sales Executive Officer)-อุดรธานี

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่การตลาดและขายโครงการ (Marketing & Sales Executive Officer)-อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี – รรมของบริษัท เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี งานกีฬาสี กิจกรรม CSR เป็นต้น ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาดและขายโครงการ (Marketing & Sales Executive Officer)-อุดรธานี รายละเอียดของงาน 1. รับผิดชอบงานการตลาด ได้แก่ การวางแผนการตลาด และดูแลสื่อการตลาดด้านออฟไลน์และออนไลน์ เช่น สิ่งพิมพ์ ป้ายโฆษณา Social Media SMS, online banner, website, สื่อวิทยุ โทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์ การออกบูธงานขาย เป็นต้น 2. รับผิดชอบงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิเช่น การหาลูกค้าใหม่ การรักษาฐานลูกฐานค้าเดิม การจัดทำข้อมูลล…ูกค้าเพื่อประโยชน์ด้านการขาย การติดตามลูกค้าเพื่อ ปิดการขาย การพาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ แนะนำสินค้าให้ลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนาดี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในงานการตลาดหรือขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป มีความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์สินเชื่อ และจัดเอกสารให้กับลูกค้าในการขอยื่นเอกสารอนุมัติ ขอ…

14 July 2016 | 10:59 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments