เจ้าหน้าที่การตลาดและวางแผน

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่การตลาดและวางแผน

จังหวัดเชียงใหม่ – กอบธุรกิจการจำหน่ายสินค้าประเภท กระเบื้อง สุขภัณฑ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน โดยเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ โดยเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 35 ปี ( นับถึง พ.ศ. 2559) ทำให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วและมีลูกค้าเป็นจำนวนมาก ที่อยู่ 99/21 หมู่ที่ 13 ต.สันทราย อ.เมืองเชียงราย จังหวัด เชียงราย เบอร์โทรศัพท์ 053774623-5 แฟกซ์ : 053774626 อีเมล์ เว็บไซต์…ลักษณะงาน • การรวบรวม,สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสินค้า,ราคา,คู่แข่งขัน การรวบรวม,สรุป และวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลการซื้อ, ต้นทุนสินค้า และการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ สรุปผลการจัดโปรโมชั่น ข้อมูลเชิงสถิติ(ข้อมูลยอดขาย,ลูกค้า ฯลฯ) สรุปรายงานเปรียบเทียบโปรโมชั่นและราคาเทียบคู่แข่ง สรุปค่าใช้จ่ายทางการตลาดและเงินสนับสนุนทางการตลาด ติดต่อประสานงานกับผู้จำหน่าย จัดทำรายงานสรุปสื่อส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาดและประเมินผล วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อสื่อสารกับลูกค้าแ…

9 March 2017 | 8:58 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments