เจ้าหน้าที่การตลาด ( ดู 15 )

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่การตลาด ( ดู 15 )

จังหวัดสงขลา – คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : ไม่ระบุ ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป คณะ/สาขา : การบริหาร/สาขาการจัดการ/สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อ ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม – มีความคิดสร้างสรรค์ มีปฏิภาณไหวพริบพร้อมแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี – มีความซื่อสัตย์ สุจริต อดทนและมีความรับผิดชอบ รวมถึงมีวินัยในตนเอง – บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส – หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดส…งขลา ติดต่อ คุณยุวดี หลักเพชร 094-5964661 E-mail:yuwadee_senee@hotmail.com จำนวนที่รับ 2 ตำแหน่ง ค่าตอบแทน ไม่ระบุ…

24 November 2016 | 12:20 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments