เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา (Personal Banker)

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา (Personal Banker)

ไทย – • นำเสนอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของธนาคารแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ขยายฐานลูกค้าปละธุรกิจของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด • ออกตลาดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของธนาคาร รวมทั้งจัดกิจกรรมการขายทั้งในและนอกสาขาตามนโยบายของสาขา • ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ ไม่ระบุ อัตรา เงินเดือน ไม่ระบุ บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. จบปริญญาตรี สาขาการตลาด การเงิน เศ…รษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ในงานธนาคารหรืองานขาย 3. สามารถทำงานได้ภายใต้ความกดดัน คิดบวก และใจรักงานบริการ 4. มีบุคคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5. หากมีประสบการณ์ในงานธนาคาร และมีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต, Single License จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 6. โทร : 02-343-4242 ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) 191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel: 02-343-4242 WebSite:…

27 April 2016 | 5:51 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments