เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา มาบุญครอง

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา มาบุญครอง

SF Corporation Public Company Limited – กรุงเทพฯ – 444 ชั้น10-12 อาคารเอฺฺ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม.10330 สอบถามข้อมูลได้ที่ 086-3223430, 091-7780211 หรือส่งประวัติเข้ามาที่ E-Mail :Recruitment@sfcinemacity.com Facebook : Recruitment SF Corporation เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา มาบุญครอง สมัครงาน เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์ ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจ…ากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท Responsibilities หาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าในพื้นที่ของแต่สาขาเพื่อใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมการตลาดสร้าง SF Brand Awareness โปรโมทภาพยนตร์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในพื้นที่ ร่วมในการวางแผนงานการจัดกิจกรรมการตลาดในพื้นที่ของโรงภาพยนตร์และเขียนโครงการเสนอผู้จัดการแผนกการตลาด (Theater) ปร…

15 September 2015 | 6:17 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments