เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "โรบินสัน สุพรรณบุรี"

งาน หางาน เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "โรบินสัน สุพรรณบุรี"

จังหวัดสุพรรณบุรี – แหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา “โรบินสัน สุพรรณบุรี” รายละเอียดของงาน – ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์ – ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้อย่างเรียบร้อย และบรรลุเป้าหมายของแผนกการตลาด (Theater) และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับกิจกรรมการตลาดโดยของบริษัท สถานที่ปฏิบัติงาน โรบินสัน สุพรรณบุร…ี จังหวัดสุพรรณบุรี อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 21 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านสายงานการตลาด การประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ บุคลิกหน้าตาดี รักงานบริการ หากเคยผ่านงาน MC, Pretty, PR มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้องและทันเวลาที่กำหนด วิธีการสมัคร สมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคารมาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 10 ฝ่าย…

7 April 2016 | 10:49 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments