เจ้าหน้าที่การตลาด (ภาษาจีน)

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่การตลาด (ภาษาจีน)

บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด – ตำบลนาโต๊ะหมิง, อำเภอเมืองตรัง, จังหวัดตรัง – อำเภอสิเกา, จังหวัดตรัง – ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การตลาด (ภาษาจีน) จำนวน 1 ตำแหน่ง ชื่อกิจการ บริษัทเอเซียแปซิฟิคพาราวู้ดจำกัด ที่อยู่กิจการ 55 ม.5 ถ.ตรัง – สิเกา ต.นาโต๊ะหมิง อ.เมือง จ.ตรัง จังหวัด ตรัง รายได้ ตามตกลง วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศ หญิง รายละเอียด คุณสมบัติ 1.สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้ดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 2.มีความขยันและอดทน พร้อมเรียนรู้งาน 3.สะดวกในการเดินทางมาทำงาน 4.ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ 5.ยิ้มแย้มแจ่มใส มีศิลปะในการเจราจา ลักษณะงาน 1.ดูแล…เอกสารประกอบการขาย 2.ติดต่อลูกค้า 3.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4.อื่นๆตามได้รับมอบหมาย เอกสารที่เตรียมสมัครงาน 1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาการศึกษา 4.รูปถ่าย 1 รูป ขนาด 1.5 นิ้ว 5.ใบผ่านงาน (ถ้ามี) 6.ปากกา สมัครด้วยตนเองหรือส่ง Resume (ประวัติ) ได้ที่ HRASIAPACIFICPARAWOOD@HOTMAIL.COM โทรศัพท์ 075278222 ต่อ107 โทรสาร -…

9 October 2017 | 7:39 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments