เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาฉะเชิงเทรา,อยุธยา)

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาฉะเชิงเทรา,อยุธยา)

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – จังหวัดฉะเชิงเทรา – .ศ.2538 โดยมี กระทรวงการคลัง, ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน และ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ สวัสดิการ – เบิกค่ารักษาพยาบาล ได้ทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน – ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – ประกันสังคม – เครื่องแบบพนักงาน – เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. – ประกันรถยนต์ ราคาพนักงาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาฉะเชิงเทรา,อยุธยา) รายละเอียดของงาน 1. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนของบริษัทฯ 2. ประสานงาน ติดต่อ กับลูกค้า ธ.กรุงไทย 3. ต…ิดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ให้เกิดความสอดคล้องและตรงกับความคาดหวังของลูกค้าอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป มีความสามารถด้านการติดต่อประสานงาน มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี หากมีประสบการณ์ทางด้านการตลาด และด้านประกันวินาศภัย…

6 April 2017 | 10:58 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments