เจ้าหน้าที่การศึกษาประจำบ้านเยาวชนชาย จ.หนองคาย

งาน หางาน เจ้าหน้าที่การศึกษาประจำบ้านเยาวชนชาย จ.หนองคาย

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ – จังหวัดหนองคาย – สะจะดูแลเด็กประมาณ 10 คนในหนึ่งครอบครัว โดยครอบครัวโสสะประมาณ 12 ครอบครัวจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะ นอกจากนี้เด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลประมาณ 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย (บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงรายและภูเก็ต) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ www.sosthailand.org มูลนิธิเด็กโสสะฯเป็นสมาชิกขององค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ….1949 โดย ดร.เฮอร์มานน์ เกอร์ไมเนอร์ (Dr.Hermann Gmeiner) ชาวออสเตรีย ปัจจุบันมีการดำเนินงานอยู่ใน 134 ประเทศทั่วโลก เจ้าหน้าที่การศึกษาประจำบ้านเยาวชนชาย จ.หนองคาย – ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการศึกษา และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน – รับผิดชอบด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆ – ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน อัตรา : 1 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้าง สวัสดิการ : – เงินเดือนประจำ – กองทุนประกันสังคม – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – อาหารกลางวัน – โบนัส – ที่พัก (เฉพาะบางตำแหน่ง) – วันหยุดพักผ…

24 March 2017 | 8:59 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments