เจ้าหน้าที่การศึกษาประจำบ้านเยาวชนชาย จ.หนองคาย

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่การศึกษาประจำบ้านเยาวชนชาย จ.หนองคาย

ตำบลโพธิ์ชัย, อำเภอเมืองหนองคาย, จังหวัดหนองคาย – พี่น้องในบ้าน คุณแม่โสสะจะดูแลเด็กประมาณ 10 คนในหนึ่งครอบครัว โดยครอบครัวโสสะประมาณ 12 ครอบครัวจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเด็กโสสะ นอกจากนี้เด็กยังได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถจนออกไปประกอบอาชีพพึ่งพาตัวเองได้ ปัจจุบันมีเด็กในการดูแลประมาณ 700 คนในหมู่บ้านเด็กโสสะ 5 แห่งทั่วประเทศไทย (บางปู สมุทรปราการ, หาดใหญ่ สงขลา, หนองคาย, เชียงรายและภูเก็ต) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของมูลนิธิฯ www.sosthailand.org มูลนิธิเด็กโสสะฯเป็นสมาชิกขององค์กรเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages…ากร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การศึกษาประจำบ้านเยาวชนชาย จ.หนองคาย รายละเอียดของงาน – ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องการศึกษา และดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน – รับผิดชอบด้านการวางแผนกิจกรรมต่างๆ – ติดต่อประสานงานกับภาครัฐและเอกชน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายเท่านั้น อายุตั้งแต่ 25 – 35 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา พละศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องเข้าพักอาศัยป…

23 March 2017 | 11:36 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments