เจ้าหน้าที่การศึกษา (Education Officer) ประจำจ.สมุทรสาคร

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่การศึกษา (Education Officer) ประจำจ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร – มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อให้เกิดประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ สิทธิและความเสมอภาคโดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิด ทางเลือกอาชีพ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัว การส่งเสริมด้านการศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ดังนี้ สวัสดิการ 1. ประกันสังคม 2. ประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุกลุ่ม (เบิกค…่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข) 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. เงินเดือน เดือนที่ 13 5. การปรับเงินเดือนประจำปี 6. สวัสดิการเยี่ยมไข้ 7. สวัสดิการของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร 8. การจัดงาน/กิจกรรมกรณีครบเกษียณอายุ 9. สวัสดิการเงินกู้ (เงินกู้ฉุกเฉิน, เงินกู้เพื่อการศึกษา, เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ และสวัสดิการเงินกู้ซื้อที่อยู่อาศัย ธอส.) หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลาเข้างาน 07.00-16.00 น. 08.00-17.00 น. 09.00-18.00 น. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การศึกษา (Education Officer) ประจำจ.สมุทรสาคร รา…

7 February 2016 | 11:05 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments