เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (Senior)

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่การเงินจ่าย (Senior)

บริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด (kapook.com) – จตุจักร, กรุงเทพฯ – ีเงินฝากกระแสรายวัน,เช็คจ่ายล่วงหน้า,ภาษีซื้อ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,รายงานทะเบียนเช็ค 8.จัดทำรายงานสรุปการจ่ายเช็ค,รายงานเจ้าหนี้คงค้าง และรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อัตรา : 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : ไม่ระบุ บาท สถานที่ปฏิบัติงาน : แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัด : กรุงเทพมหานคร เขต : จตุจักร คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. เพศชาย / หญิง วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี 2. มีประสบการณ์ 2 – 3 ปี มีทักษะในการใช้โปรแกรมบัญชี 3. มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงาน มีทักษ…ะในการประสานงาน 4. มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และการตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 5. มีความคิดในเชิงบวกกับงานที่ทำ/รักในงานที่ทำ 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 7. มีความคิดที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ใฝ่หาความรู้ และอัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือสภาพเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ รายละเอียดบริษัท : กระปุกดอทคอม [www.kapook.com] รับบริการจัดการเว็บไซต์ เปิดช่องทางทางธุรกิจสู่โลก Online ตามความต้องการของลูกค้า,รับออกแบบบริหารจัดการงานกิจกรรม ทั้งการวางแผนด้าน…

3 September 2015 | 7:51 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments