เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณืออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด จำนวน 1

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สหกรณืออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด จำนวน 1

โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก – ตำบลสุไหงโก-ลก, อำเภอสุไหงโก-ลก, จังหวัดนราธิวาส – ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จำกัด จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี……

10 January 2019 | 5:31 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments