เจ้าหน้าที่การเงิน-ธุรการ

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่การเงิน-ธุรการ

กรุงเทพฯ – • กรณีเบิก – จ่าย เงินสดย่อย รับเอกสารในการเบิกตรวจสอบส่งอนุมัติและรอทำจ่ายเงินสด • กรณีเบิก-จ่าย เงินทดรองจ่าย-ย่อย เมื่อรับเอกสารเสนออนุมัติ ทำจ่ายภายใน ตามงบประมาณนั้น ๆ เสนอเซ็นทำการจ่ายได้ • ทำสรุปบันทึกรายการเบิก-จ่ายเงินทดรองจ่าย ของบัญชีบริษัทฯ ,ทำทะเบียนคุมเช็ค ในทุกสิ้นเดือน • ตรวจสอบความถูกต้องของงบเสนอเบิกและทำเคลียร์งบประมาณค่าใช้จ่ายเงินสดและเครดิตในส่วนงบบริหารกลาง(ธุรการ), ส่วนผลิต,ส่วน PR และงบอื่น ๆ เพื่อเสนอเซ็นพิจารณา/อนุมัติ • เบิกและเคลียร์งบนั้น • รับเอกสารใบวางบิล… หรือ จดหมาย อนุมัติต่าง ๆ พร้อมเอกสารเสนอเบิกที่อนุมัติแล้ว จากส่วนงานต่างๆ เพื่อดำเนินการเสนอเซ็นอนุมัติ และทำจ่ายเงิน(เงินสด/เช็ค) • สรุปปิดเคลียร์งบเงินสดย่อย(Petty Cash) ทุกสิ้นเดือนนั้น ๆ เพื่อทำเบิกจ่ายเงินมาใช้งานต่อในเดือนนั้น • ออกบิลเรียกเก็บเงิน รายได้ต่าง ๆ เพื่อทำเอกสารเรียกเก็บ และนำเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ • รวมบิลค่าใช้จ่ายและรายได้ ที่เป็นใบกำกับภาษี,ใบหัก ณ ที่จ่าย ของทุกส่วนงาน ให้บัญชีนำส่งภาษี ประจำเดือนนั้นๆ • สรุปปิดงบใหญ่ของละคร หรือ ภาพยนตร์ทุกเรื่อง และงบส่วนบริหารกลาง(ธ…

4 January 2016 | 2:25 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments