เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำ วิภารามสมุทรสาคร)

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำ วิภารามสมุทรสาคร)

บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด – จังหวัดสมุทรสาคร – บริษัท โรงพยาบาลวิภาราม จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการต่อผู้ป่วย เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำ วิภารามสมุทรสาคร) 1.รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วย ด้วยเงินสด หรือบัตรเครดิต 2.ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ป่วย 3.ทำสัญญารับสภาพหนี้ ในกรณีผู้ป่วยมีเงินไม่พอชำระค่ารักษาพยาบาล อัตรา 2 เงินเดือน ตามโครงสร้าง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. 1. เพศหญิง 2. 2. อายุไม่เกิน 35 ปี 3. 3. วุฒิปริญญาตรี 4. 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ 5. 5.สามารถมาฝึกปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลวิภาราม กรุงเทพ ได้ หม…ายเหตุ : * กรุณาแต่งกายสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้ 1.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 2.สำเนาบัตรประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน 4.เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา Transcript,ปริญญาบัตร 5.ใบผ่านงาน(ถ้ามี) 6.ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ) 7.ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย) 8.วุฒิบัติการอบรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลวิภารามสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร วิธีการรับสมัครงาน 1.ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ชั้น 14 ฝ่ายบุคคล วันจันทร…

10 October 2015 | 7:42 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments