เจ้าหน้าที่การเงิน (วางบิล-รับเช็ค) ประจำนิคมฯบางปู 1C/1 ด่วนมาก – ติดตาม PO กับลูกค้าเพื่อทำการวางบิล – จัดทำใบแจ้งหนี้เพื่อวางบิลกับลูกค้า – ติดต่อประสานงานเรื่องระเบียบการวางบิลกับลูกค้า – สรุปปัญหาต่างๆที่วางบิลไม่ได้

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่การเงิน (วางบิล-รับเช็ค) ประจำนิคมฯบางปู 1C/1 ด่วนมาก – ติดตาม PO กับลูกค้าเพื่อทำการวางบิล – จัดทำใบแจ้งหนี้เพื่อวางบิลกับลูกค้า – ติดต่อประสานงานเรื่องระเบียบการวางบิลกับลูกค้า – สรุปปัญหาต่างๆที่วางบิลไม่ได้

อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – ทนการรวบรวมและขนส่งสิ่งปฎิกูลฯ เพื่อไปกำจัดยังเตาเผาซีเมนต์ และเตาเผาของกรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งสิ่งปฏิกูลฯ ด้วยรถขนส่งและภาชนะที่ได้มาตรฐาน บริษัท เอิร์ท เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด เป็นผู้ให้บริการนำสิ่งปฏิกูลฯ ผ่านกระบวนการและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ และให้คำปรึกษาด้านการจัดการของเสียโดยรวม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) นิคมฯ บางปู จ.สมุทรปราการ ให้บริการกำจัดสิ่งปฏิกูลฯ โดยวิธีกา… (วางบิล-รับเช็ค) ประจำนิคมฯบางปู 1C/1 ด่วนมาก ! รายละเอียดของงาน – ติดตาม PO กับลูกค้าเพื่อทำการวางบิล – จัดทำใบแจ้งหนี้เพื่อวางบิลกับลูกค้า – ติดต่อประสานงานเรื่องระเบียบการวางบิลกับลูกค้า – สรุปปัญหาต่างๆที่วางบิลไม่ได้ สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย – หญิง อายุ 23 -30 ปี มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน อย่างน้อย 1 ปี วุฒิการศึกษา ปวส- ปริญาตรีสา…

20 August 2015 | 10:06 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments