เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาตาก)

สมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาตาก)

จังหวัดตาก – ระจำปี (ตามผลกำไรของสถานประกอบการ) 4. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5. ประกันชีวิต (ตามระดับตำแหน่งงาน) 6. ค่ารักษาพยาบาล (OPD/IPD) 7. ค่าทำฟันเหมาจ่ายปีละ 5,000.- บาท 8. ประกันสังคม 9. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส 10. สวัสดิการเงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน,คู่สมรส,บุตร,บิดา-มารดา) 11. เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ 12. ค่าเบี้ยเลี้ยง-ที่พัก กรณีปฏิบัติงานนอกพื้นที่ 13. สวัสดิการ เครื่องแบบพนักงาน 14. สวัสดิการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน (สาขาตาก) รายละเอียดของงาน – รับค…่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าและตัวแทน – คีย์ค่าเบี้ยประกันเข้าระบบบัญชี – ติดตามเบี้ยประกันกับลูกค้าและตัวแทน – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน หลายจังหวัด อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศหญิง อายุ 23 – 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ วิธีการสมัคร – ส่ง Resume แนบส่งตาม E-mail ด้านล่าง ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน 315 อาคารอาคเนย์ปร…

17 August 2016 | 10:29 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments