เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

งาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

กรุงเทพฯ – ิดขึ้น จัดเตรียมงบประมาณทางการเงินสำหรับแต่ละโครงการเพื่อนำเสนอ และขออนุมัติวงเงินสินเชื่อต่างๆ จัดทำสรุป Report ต่างๆ งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ / :: ความสามารถพิเศษ เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร , เศณษฐศาสตร์ ประสบการณ์ 0-2 ปี สามารถใช้ MS Office ได้ ถ้ามีประสบการณ์ทางด้าน L/C Payment จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ **ในกรณีเป็นนักศึกษาจบใหม่ ทางบริษัทจะรับพิจารณา ผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 2.7 ขึ้นไป วุฒิการศึกษ…า :: ปริญญาตรี คณะที่จบการศึกษา :: เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาชีพ :: ที่จบการศึกษา สาขาการเงิน การธนาคาร , เศณษฐศาสตร์ สถานที่ปฏิบัติงาน :: กรุงเทพฯ เพศ :: ชาย / หญิง อายุ :: 22-35 ปี ประภทการจ้าง :: งานประจำ (รายเดือน) อัตราค่าจ้าง :: ตามโครงสร้างบริษัท ระยะเวลาการประกาศ :: รับสมัครงาน : 11 กันยายน 2558 – 11 ธันวาคม 2558 สวัสดิการ :: ตรวจสุขภาพประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าพาหนะ ชุดทำงาน เบี้ยขยัน โบนัส อื่นๆ : ประกันกลุ่ม(ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ) ,ประกันสังคม…

13 September 2015 | 2:41 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments