เจ้าหน้าที่กิจกรรมพัฒนาเด็กบ้านชาย 2 ตำแหน่ง(เพศชาย)

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่กิจกรรมพัฒนาเด็กบ้านชาย 2 ตำแหน่ง(เพศชาย)

ตำบลนางรอง, อำเภอนางรอง, จังหวัดบุรีรัมย์ – Organization : มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง Type : Nonprofits / องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Date : 17 Feb 2018 View : 1961 Deadline : 16 / March / 2018 ประกาศรับสมัครงาน “ด่วน” มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง เลขที่ 175 หมู่ 3 ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 สถานสงเคราะห์เด็กเอกชนบ้านแห่งความหวัง หรือ มูลนิธิบ้านแห่งความหวัง เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก LA CHAINE DE L’ESPOIR ประเทศฝรั่งเศส ได้จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน เม…้านการศึกษา พัฒนาการทางสังคม-อารมณ์-จินตนาการสร้างสรรค์ และทักษะชีวิต) ** มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ** บทบาทหน้าที่ : รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กในโรงเรียนและที่บ้านพัก , บูรณาการกิจกรรมเข้าสู่ นโยบายลดเวลาเรียนและเพิ่มเวลารู้ , วางแผนกิจกรรมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีและทีมงานฝ่ายอื่นๆ ในการช่วยเหลือและพัฒนาเด็กกลุ่มเป้าหมายของสถานสงเคราะห์บ้านแห่งความหวัง ค่าตอบแทน : 15,000 บาทต่อเดือน สัญญาจ้างงานปีต่อปี และมีระยะทดลองงาน 3-6 เดือน สวัสดิการ : ท…

19 June 2018 | 7:54 am งาน หางาน รับสมัครงาน

Comments

comments