เจ้าหน้าที่ขายปลีก

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ขายปลีก

Advice Holdings Group – ตำบลท่าอิฐ, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี – เบอร์โทรศัพท์ เอกสาร/สัญญาการขายเงินผ่อน,เอกสารการขายส่วนลด/ราคาผิดเศษ รวมถึงการจัดทำรายงานการขายประเภทต่างๆเพื่อแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ปฏิบัติหน้าที่แทนตามขอบเขตงานในส่วนของ Pay Point,บริการลูกค้า(CS)กรณีสาขานั้นไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ควบคุมรักษาเงินสดย่อยและเบิกคืนค่าใช่จ่ายของส่วนงานขาย Qualifications / คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง ม.3 และ/หรือประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา อายุ 20 ปี ขึ้นไป Benefit / สวัสดิการ : โบนัสประจำปี ( ตามผลประกอบการ ) ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช…แจ้งหัวผจก.สาขาและผจก.เขต เพื่อพิจารณาเห็นชอบในการขอเบิก หรือโอนสินค้าเพื่อขายกับส่วนธุรการขาย รับผิดชอบและดูแลผลิตภัณฑ์ให้ครบถ้วน และอยู่ในสภาพพร้อมขาย โดยครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการรับสินค้าจนถึงกระบวนการปิดการขาย ก่อนส่งมอบเงินการขายให้พนักงานชำระค่าบริการต่อไป รวมถึงทรัพย์สินต่างๆของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ร่วมสำรวจราคาตลาดของสินค้า และสถานการณ์การแข่งขันในตลาด เพื่อแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนราคาและกลยุทธ์การขายต่อไป จัดทำเอกสารธุรกรรมการขายต่างๆเช่น เอกสารการจดทะเบียน…

19 July 2017 | 7:57 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments