เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน (สมุทรสาคร)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน (สมุทรสาคร)

จังหวัดสมุทรสาคร – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายหน้าโรงงาน (สมุทรสาคร…) รายละเอียดของงาน – ขายสินค้าในช่องทางการขายที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมาย – การประสานงานและจัดทำเอกสาร – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำอยู่ที่จังหวัดลพบุรี, สมุทรสาคร หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Food Science สัตวบาล บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงาน 0-3 ปี ด้านการขาย สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-Office ได้เป็นอย่างดี สำ…

21 January 2017 | 11:43 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments