เจ้าหน้าที่ขายโครงการ/เจ้าหน้าที่ขายโครงการอาวุโส (Sales/Senior Sales Executive Officer) โซนนนทบุรี 2 อัตรา

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ขายโครงการ/เจ้าหน้าที่ขายโครงการอาวุโส (Sales/Senior Sales Executive Officer) โซนนนทบุรี 2 อัตรา

จังหวัดนนทบุรี – ี มีทัศนคติการทำงานที่ดี, และทำงานแบบมืออาชีพ 6. รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 8. สามารถปฏิบัติงาน 6 วัน และปฏิบัติงานย่านนทบุรีได้ 9. บริษัทมียูนิฟอร์ม , ค่า Commission รายเดือน และเงิน Incentive รายไตรมาส…บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) มีรากฐานในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มานานกว่า 30 ปี จากรุ่นสู่รุ่น ภายใต้แบรนด์ ธนาสิริ,ธนาฮาบิแทต,ธนาคลัสเตอร์,ธนาวิลเลจ,ธนาซิโอ และสิริวิลเลจ โดยบริหารงานภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ดีพอ ในพื้นที่ที่พอดี..Small is Beautiful” ที่มุ่งเน้นความสำคัญของการสร้างความอบอุ่นและความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวและองค์กร ด้วยขนาดโครงการและองค์กรที่พอดี เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตทีดีพอของลูกบ้านและบุคลากรทุกคนในองค์กร “เพราะความสุข เริ่มต้นที่..ความพอดี” เราจึงขอเชิญคุณ…

19 June 2016 | 10:22 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments