เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (ชลบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์)

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (ชลบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์)

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – จังหวัดเพชรบุรี – อสังหาริมทรัพย์ สวัสดิการ ตามโครงสร้างบริษัท ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (ชลบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์) รายละเอียดของงาน ออกตลาดและวางแผนกลยุทธด้านตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของโครงการบ้าน สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ว…

17 September 2015 | 10:42 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments