เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-นนทบุรี

งาน หางาน เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-นนทบุรี

ไทยเบฟเวอเรจ – ตำบลปากเกร็ด, อำเภอปากเกร็ด, จังหวัดนนทบุรี – เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-นนทบุรี หน้าที่และความรับผิดชอบ → ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัท (QDVP3) → ศึกษาการใช้งานเครื่อง Tablet ที่เป็นอุปกรณ์การขายได้อย่างชำนาญ และมีประสิทธิภาพเป็นประจำ → ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในร้าน, ปริมาณ ขณะเข้าเยี่ยมร้านลูกค้า → จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า → สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า → รับผิดชอบเป้าหมายการขายสินค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ → ออกตรวจเยี่ยมร้านค้าปลีกของฝ่ายฯในพื้นที่การขาย เพื่อการกระตุ้นยอดขาย → ต…ิดตามข้อมูลและความเคลื่อนไหวของตลาดทั้งของบริษัทฯและคู่แข่ง → เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ → สรุปข้อมูลยอดขายให้สมบูรณ์ ตามเวลาที่กำหนด → วิเคราะห์พร้อมนำเสนอข้อมูลเพื่อวางแผนการขายในอนาคต เพื่อสร้างยอดขายและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของบริษัท → อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – ปริญญาตรีด้านการขาย/การตลาด/บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – ปวช./ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป สาขาบัญชี บริหาร และการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ด…

17 October 2018 | 4:44 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments