เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาขอนแก่น)

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาขอนแก่น)

จังหวัดขอนแก่น – ลก. สวัสดิการ – ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. – ประกันสังคม – ค่ารักษาพยาบาล – ประกันชีวิต – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ – วันพักผ่อนประจำปี 10 วัน – OT – งานเลี้ยงประจำปี – ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าน้ำมัน/ค่าโทรศัพท์/ค่าสึกหรอรถ/ Incentive(ตามตำแหน่งงาน) – ตรวจสุขภาพประจำปี – โบนัส (ตามผลประกอบการ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาขอนแก่น) รายละเอียดของงาน – ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด – วางแผนการเดินทาง เตรียมข้อมูลลูกค้าและเงื่อนไขการขาย เยี่ยมเยียนลูกค้าน…ำเสนอ-บริการและปิดการขาย – เก็บรวบรวมข้อมูลของการบริการใหม่ๆ ตามมาตรฐาน รวมถึงเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ – สร้างความสมดุลระหว่างการเพิ่มยอดขายและการเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า – ทำหน้าที่ประสานงานกับหลายหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก – ติดตามผลการทดสอบให้ทันความต้องการของลูกค้า – การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดเวลา โดยคำนึงถึงปัจจัยหลายด้าน ทั้งการเงิน การบริการตรวจวิเคราะห์ และตลาดใหม่ของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น อัตรา เง…

19 July 2016 | 10:55 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments