เจ้าหน้าที่ขาย (หน้าโรงงานลพบุรี) >>กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 <<

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ขาย (หน้าโรงงานลพบุรี) >>กิจกรรม One day interview (สัมภาษณ์และรู้ผลภายในวันเดียว) เปิดรับพนักงานกว่า 40 อัตรา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 <<

จังหวัดลพบุรี – เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ขาย (หน้าโรงงานลพบุร…แปลงราคาต้นทุน – นำเสนอสินค้าใหม่ให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย – วางแผนและจัดทำโปรโมชั่นการขายให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย – การประสานงานและจัดทำเอกสาร – ติดตามหนี้สินคงค้างกับกลุ่มลูกค้า – จัดทำรายงานสถานการณ์ ปัญหา และยอดขาย ทุกสัปดาห์ – งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อัตรา เงินเดือน หลายอัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/ หญิง อายุ 23 – 28 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาFood Science สัตวบาล การขาย หร…

4 October 2015 | 10:30 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments