เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ภูเก็ต

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ภูเก็ต

ไทยเบฟเวอเรจ – จังหวัดภูเก็ต – เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ภูเก็ต หน้าที่และความรับผิดชอบ → เข้าเยี่ยมร้านค้า On Trade เพื่อขายสินค้าตามเป้าหมายที่กำหนด รวมทั้งร้านค้าเปิดใหม่ และผลักดันให้มีสินค้าของบริษัทจำหน่ายในร้านค้า โดยปฏิบัติตามแนวทางปัจจัยกระตุ้นการขาย → สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค → สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐแ…ละเอกชนเชิงกลยุทธ เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า → ดำเนินการและดูแลควบคุมการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการขาย ให้ตรงตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชากำหนด → จัดกิจกรรมกระตุ้นการขายกับร้านออนเทรดเป้าหมาย เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์ให้กับตราสินค้า ตามนโยบายและ เป้าหมายทางการตลาดของสินค้าแต่ละชนิด คุณสมบัติ – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจเครื่องดื่ม หรือใกล้เคียง 1-2 ปี – สามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และมีใบขับขี่ ติดต่อสอบถาม ค…

13 October 2018 | 7:37 am งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments