เจ้าหน้าที่ขาย-เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(หลายพื้นที่)

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ขาย-เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์(หลายพื้นที่)

Thai Beverages PCL – จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพฯ – ผู้สนใจสามารถสมัครงานผ่านเว็บไซต์ http://career.thaibev.com/ ติดต่อสอบถาม คุณจุฑารัตน์ สุขตลอดกาล โทร. 02-785-5555 ต่อ 5625 สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชั้น 3 อาคารแสงโสม 3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 RESPONSIBILITIES ขายสินค้าและการกระจายสินค้ารวมถึงการกระตุ้นการขายโดยกิจกรรมส่งเสริมการขายตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด วางแผนการเยี่ยมร้านค้า และกระตุ้นการขาย (QDVP3) ให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ สร้างความสัมพันธ…์ที่ดีกับเจ้าของร้านค้า ร้านอาหารและผุ้ประกอบการสถานบันเทิง เพื่อผลักดันกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์และคุณภาพของสินค้าต่อผู้บริโภค สร้างความสัมพันธ์กับผู้บริหารในท้องที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ตราสินค้าและส่งเสริมการกระจายสินค้า จัดทำรายงานยอดขาย และกิจกรรมของคู่แข่ง QUALIFICATIONS ปวช. – ปวส. / ปริญญาตรี ด้านการขาย/การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ประเภทธุรกิจ งานขาย SKILLS PREFERRED Business…

20 April 2017 | 7:15 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments