เจ้าหน้าที่ขาย โครงการใหม่ ลำลูกกา-ปทุมธานี สาย 5

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ขาย โครงการใหม่ ลำลูกกา-ปทุมธานี สาย 5

Lalin Property PCL – กรุงเทพฯ – RESPONSIBILITIES ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย พัฒนาและฝึกเจ้าหน้าที่ขายให้มีความรอบรู้ในสินค้า และเงื่อนไขต่างๆ อย่างดี ติดตาม ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของบ้านตัวอย่าง และเฟอร์นิเจอร์ ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย, บ้านตัวอย่าง, สวน, ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒน…

11 March 2017 | 8:57 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments