เจ้าหน้าที่ข้อมูลผลิต (ประจำ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลผลิต (ประจำ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – จังหวัดเชียงใหม่ – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง แล…ะวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เจ้าหน้าที่ข้อมูลผลิต (ประจำ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่) -ทำข้อมูลผลิตรายวัน -จัดทำข้อมูลต่างๆให้ฝ่ายวางแผน -ลงข้อมูลประจำวัน ตัด-จ่ายในระบบ SAP-B1 -สรุปงานขัอมูลประจำเดือน ตามที่ได้รับมอบหมาย อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ – ประกันสังคม – ประกันชีวิต -เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร -เงินช่วยเหลือค่างานบวช งานแต่ง งานศพ – สหกรณ์ออมทรัพย์ – ประกันอุบัติเหตุหมู่ – ตรวจสุขภาพประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ 15,000 บา…

28 November 2015 | 6:47 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments