เจ้าหน้าที่ข้อมูลระบบ (Put to light )สาขาขอนแก่น

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลระบบ (Put to light )สาขาขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น – บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง) ลักษณะงาน รับผิดชอบดูแลการทำข้อมูลและตรวจควบคุมระบบ Put to light และแก้ปัญหางารในระบบพร้อมทั้งสรุปรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ ประเภทงาน คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain สถานที่ทำงาน จังหวัดขอนแก่น การศึกษา ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติ สามารถรับผิดชอบดูแลการทำข้อมูลและตรวจควบคุมระบบ Put to light และแก้ปัญหางารในระบบพร้อมทั้งสรุปรายงานประจำวันให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ เพศ ไม่ระบุ อายุ 18 ปีขึ้นไป…

25 February 2016 | 8:57 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments