เจ้าหน้าที่คลังระหว่างผลิต (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่คลังระหว่างผลิต (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)

ตำบลบางสมัคร, อำเภอบางปะกง, จังหวัดฉะเชิงเทรา – ะกันอุบัติเหตุ/IPD/OPD ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่คลังระหว่างผลิต (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) รายละเอียดของงาน 1. ตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 2. มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ 3. การเบิกจ่ายสินค้าถูกต้องแม่นยำและมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วยตามขั้นตอนที่กำหนด 4. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ของเอกสารและข้อมูลก่อนส่งให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก…ี่ยวข้อง 5. ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ของแผนกให้ถูกวิธี และให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดเวลา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา 2 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 – ปวช. มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าไม่ตํ่ากว่า 1 ปี และการขับรถโฟลค์ลิฟท์ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี สามารถเข้ากะกลางคืนได้ มีทักษะในด้านการใช้รถยก และรถ Hand Lift อายุ 18 ปีขึ้นไป วิธีการสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง 2. E-mail 3. สมัครงานผ่าน JobThai.com (Click…

1 December 2016 | 11:39 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments