เจ้าหน้าที่คลังสินค้าทั่วไป ด่วน พัทยา หนองปลาไหล

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่คลังสินค้าทั่วไป ด่วน พัทยา หนองปลาไหล

ตำบลหนองปลาไหล, อำเภอบางละมุง, จังหวัดชลบุรี – ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าทั่วไป วุฒิการศึกษาปวช. – ปวส. หรือ ป.ตรี อายุ20 – 35 ปี เพศชาย ลักษณะงานเช็คสต๊อกสินค้าที่ขายออกไป แจ้งรายการสินค้าคงคลัง จัดเรียงสินค้าภายในคลังสินค้า ควบคุมการจัดเก็บสินค้า สรุปยอดรับ – เบิก สินค้าขาย คุณสมบัติ1. หากมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Store จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 2. ตรวจสอบสินค้า วัตถุดิบ อุปกรณ์เข้า-ออกในสโตร์ รวมถึงการรับเข้า และเบิกจ่ายสินค้า 3. ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ร่วมกันวางแผนการจัดซื้อให้สินค้าและวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการจำหน่าย… เงินเดือน9,000 – 15,000 / เดือน เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ คำแนะนำ โปรดเซ็นต์ชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกใบ และเขียนกำกับว่าใช้ในการสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่าง…

26 April 2017 | 5:39 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments