เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ปราจีนบุรี)

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ปราจีนบุรี)

จังหวัดปราจีนบุรี – โรงงานต่างจังหวัด หยุดอย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 วัน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ปราจีนบุรี) รายละเอียดของงาน -ควบคุม และเฝ้าระวังตรวจสอบในกระบวนการผลิต -ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม GMP/HACCP และระบบบริหารคุณภาพอื่น ๆ -จัดการด้าน Traceability ในส่วนของการผลิตสินค้าพิเศษให้มีประสิทธิภาพ -รายงานผลการปฏิบัติงานด้านควบคุมคุณภาพตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ -พิจารณาและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ -ควบคุมและตรวจสอบการใช้เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์แล…ะสารเคมีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านนา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี อัตรา 4 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ปวช. ขึ้นไป วิธีการสมัคร – สมัครผ่าน Jobthai.com (Click Apply Now) – สมัครด้วยตนเองที่โรงงานในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, ปราจีนบุรี – สมัครด้วยตนเองที่ชั้น 11 อาคาร เอส ซี แอสเสท ถ.วิภาวดีรังสิต – สมัครผ่าน E-mail เอกสารที่ต้องนำมาในวันสัมภาษณ์ 1. Resume ประกอบการสมัคร 2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 3. สำ…

14 August 2016 | 10:57 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments