เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BF)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานลพบุรี BF)

จังหวัดลพบุรี – บลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ,วิศวกรรมอาหาร,อุตสาหกรรมเกษตรหรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ด้านงานควบคุมคุณภาพการผลิต การประกันคุณภาพหรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านการผลิตอาหารและกระบวนการผลิตสินค้า การบริหารการจัดการ มีความรู้เรื่อง HACCP GMP ระบบบริหารคุณภาพ(ISO 9001) และ ระบบการจัดการ (ISO 14001…เครือเบทาโกร เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของประเทศที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่อาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ และผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” โดยมีบริษัทในเครือกว่า 36 บริษัท และพนักงานมากกว่า 27,000 คน ประจำอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศและในต่างประเทศ ( สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ข้อมูลบริษัทได้ที่ ) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานลพบ…

19 August 2015 | 10:58 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments