เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตรายเดือน (Operator) / ประจำที่ ปทุมธานี

งาน หางาน เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตรายเดือน (Operator) / ประจำที่ ปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี – ผู้ดำเนินธุรกิจอาหารแปรรูป และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกอย่างครบวงจรเข้าสู่ภูมิภาคเอเซีย และยุโรป การดำเนินธุรกิจของบริษัทครอบคลุมทุกด้านของการผลิตนับตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงไก่ โรงงานชำแหละ และโรงงานแปรรูปอาหารปรุงสุก สวัสดิการ รถรับส่ง หอพัก เครื่องแบบพนักงาน ประกันสุขภาพ / ประกันอุบัติเหตุ / ประกันชีวิต / ประกันทุพลภาพ กระเช้าเยี่ยมไข้ ปรับค่าจ้างประจำปี โบนัสประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ควบคุมฝ่ายผลิตรายเดือน (Operator) / ประจำที่ ปทุมธานี รา…ยละเอียดของงาน มีเงินพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท / เดือน – ควบคุมการผลิตสินค้าให้ถูกต้องตามข้อกำหนดและมาตราฐานการปฏิบัติงาน GMP,HACCP – ควบคุมดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต – ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาเทคโนโลยีอาหาร, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ในการฝึกงาน หรือทำงานในโรงงานไก่แปรรูปจ…

2 January 2016 | 11:06 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments