เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

งาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร

บริษัท นครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำกัด – ตำบลทัพหลวง, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – ชื่อเดิมคือ รวมพัฒนาค้าข้าว เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2515 ในช่วงที่เริ่มก่อตั้งยังเป็นบุคคลธรรมดา เป็นการค้าขายทั้งปลีก และส่งสินค้า ประเภทวัตถุดิบอาหารสัตว์ และข้าวสารตรามงคล กิจการมียอดการสั่งซื้อจากลูกค้าเพิ่มมากขึ้นทุกปีจึงขยายกิจการเป็นห้างหุ้นส่วน หลังจากเป็นห้างหุ้นส่วนเพียงไม่นานกิจการสามารถสร้างยอดขายโดยมีสินค้าเพิ่มขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพอใจมากที่สุด ผลกำไร ความเชื่อมั่นของลูกค้า กิจการสามารถพัฒนามาเป็นบริษัทในเวลาต่อมา ปี พ.ศ.2543 เริ่มก่อตั้งเป็น บริษัทนครปฐมรวมพัฒนาค้าข้าว จำ…บคุมเครื่องจักร รายละเอียดของงาน -ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต -ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น -บันทึกเอกสารตามระบบต่างๆ -อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา 10,000.-บาท ขึ้นไป คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นพิเศษ วิธีการสมัคร สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) สมัครด้วยตนเองที่บริษัท สมัครผ่าน…

27 September 2018 | 10:52 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments