เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ปทุมธานี)

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จ.ปทุมธานี)

บุญรอดบริวเวอรี่ – จังหวัดปทุมธานี – ารแล้ว) มีประสบการณ์ทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน และด้านการสื่อสารได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน ที่อยู่ : 2 หมู่ 9 ซอยใจเอื้อ ตำบลบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-598-2070-95 โทรสารกลาง : 02-598-2734 Website :…หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยฯ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราและประเมินความเสี่ยง แนะนำให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัย ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการฝึกอบรมพนักงานและผู้รับเหมาเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน (Job Specification/Qualification) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทห…

19 August 2015 | 12:58 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments