เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/เทคนิคขั้นสูง/หัวหน้างาน (Safety )

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/เทคนิคขั้นสูง/หัวหน้างาน (Safety )

ไทย – าเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 7. การตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน 8. เครื่องแบบพนักงาน(บางตำแหน่ง)/ อุปกรณ์ PPE 9. ค่าเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด 10. รถประจำตำแหน่ง/ โทรศัพท์/ โน๊ตบุ๊ค(บางตำแหน่ง) 11. เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา, มารดา, คู่สมรสและบุตร ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ/เทคนิคขั้นสูง/หัวหน้างาน (Safety ) รายละเอียดของงาน 1.นำเสนอแผน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง 2.กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือ มาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยใ…าชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการประชุมของหน่วยงานต่างๆ ตามนโยบาย SHE 7.จัดทำและนำเสนอแผนฉุกเฉินประจำปี 9.เข้าร่วมสอบสวนอุบัติเหตุหลังจากการเกิดเหตุและนำเสนอแนวทางป้องกันแก้ไข 10.มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนโยบายด้านความปลอดภัย/ISO สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่สำนักงานช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ / อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี / อ.เสาไห้ จ.สระบุรี / อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ/คลังน้ำมัน ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม…ด่วน/ อ.สิงหนคร จ.สงขลา หลายจังหวัด อัตรา เงินเดือน หลายตำแหน่ง ตา…

13 September 2015 | 10:47 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments