เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer) ประจำโรงงานระยอง

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety Officer) ประจำโรงงานระยอง

จังหวัดระยอง – • จัดการและวางแผนงานด้านความปลอดภัยกำนหดแนวทางและมาตรฐานความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของกฎหมายด้านความปลอดภัย • ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับความปลอดภัย • จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานให้พนักงานรับรู้ • ร่วมสอบสวนและแก้ปัญหา รวมถึงหาแนวทางในการป้องกัน กรณีการเกิดอุบัติเหตุ ในการทำงาน • จัดการแผนฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัด ระยอง อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิงอายุ 23 – 45…ทุนการศึกษาบุตร – อุปสมบท, เงินช่วยเหลือประสบภัยพิบัติ, ช่วยเหลืองานศพ, เงินเกษียณอายุ – เป็นต้น วิธีการสมัคร ส่ง Resume มาที่ E-mail สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 7/215 ม.6 ซ.พรประภา แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 Tel: 038-650-224 (โรงงานระยอง), 02-674-7990 (สนญ.), 034-822-201-3(โรงงานมหาชัย) Fax: 038-650-233 WebSite:…

22 January 2016 | 8:49 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments