เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

อำเภอลานกระบือ, จังหวัดกำแพงเพชร – หน่ง) โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบการ) รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ (ข้ึนอยู่กับผลงาน) งานเลี้ยงสังสรรปีใหม่ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานลานกระบือ จ.กำแพงเพชร รายละเอียดของงาน ควบคุมดูแลการขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) และขั้นตอนการทำงานให้มีปลอดภัย และวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทำการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนการทำงานและอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับหลักความปลอดภัย วิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำแนวทางการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก รวมถึงการจัดทำ Route Survey และ Route… Hazard ในกรณีที่มีเส้นทางการขนส่งใหม่ๆ เพื่อระบุจุดอันตราย และสื่อสารไปยังพนักงานขับรถ สถานที่ปฏิบัติงาน อยู่ใกล้กับ สถานีก๊าซธรรมชาติหลักลานกระบือ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี มึความรู้เรื่อง ระบบ ISO 9001 และ OHSAS 18000 สามารถเดินทางและค้างคืน หรือปฎิบัติงานในต่างจังหวัดไ…

27 January 2016 | 11:44 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments